กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌอต. กอง 1 เป็นกรณีพิเศษ อายุ 55 - 75ปี
 
ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2567
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
 
ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2567
 
ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม2567
 

ประกาศ

 
ประกาศ กิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากออมดี มีสุข
 
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ประกาศ การซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 
ประกาศ ยุติการให้กู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืน
 
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ 65
 
ประกาศเรื่อง ยกเลิกสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินมิถุนายน 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินพฤษภาคม 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเมษายน 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินมีนาคม 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินกุมภาพันธ์ 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินมกราคม 2567
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000055644