กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
 
ประกาศ งดทำธุรกรรม ฝาก - ถอน และชำระเงินกู้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2567
 
ประกาศแจ้งเวลาทำการ วันที่ 11 มกราคม 25667
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
 

ประกาศ

 
ประกาศเรื่อง การปรับลดยอดวงเงินกู้สูงสุด
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคุ่ค้าธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก
 
ประกาศ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้เว็ปไซด์
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินพฤศจิกายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตุลาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 กันยายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 กรกฎาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 มิถุนายน 2566
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000036869