กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งเหตุโทรศัพท์สำนักงานใหญ่ขัดข้อง!!!
 
แจ้งวันหยุดสหกรณ์ (วันมาฆบูชา)
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
หนังสือ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
หนังสือ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (บำนาญ)
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2566
 

ประกาศ

 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน (สาขาแม่สอด) ครั้งที่2
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเฉลี่ย
 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านรายวัน
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ