กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษสมาคมฌาปนกิจสงเคราาะห์ (สสค.ตาก)
 
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2566
 
ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567 และเรียกเก็บเพิ่มเติมปี 2566
 
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2566
 
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
 
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 

ประกาศ

 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ พิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำหลักประกันเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2567
 
ประกาศ งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 กรกฎาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 มิถุนายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 เมษายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มีนาคม 2566
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000018350