กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
 
แจ้งเวลาเปิดทำการในวันที่ 10 เมษายน 2567
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ (วันหยุดชดเชย)
 
ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2567
 
แจ้ง!!!แก้ไขข้อมูลข่าวสารในแผ่นผับประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ 5 มี.ค. 67
 
ข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 

ประกาศ

 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนทำความสะอาดและบริการทั่วไปสหกรณ์ฯ (สาขาแม่สอด)
 
เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ทำความสะอาดและบริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สำนักงานสาขาแม่สอด
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 
ประกาศเรื่อง การปรับลดยอดวงเงินกู้สูงสุด
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินมีนาคม 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินกุมภาพันธ์ 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินมกราคม 2567
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินธันวาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินพฤศจิกายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตุลาคม 2566
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000044841