กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้ง!!เพิ่มช่องทางการติดต่อสหกรณ์ฯ
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 
ข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม 2566
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ
 
เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษสมาคมฌาปนกิจสงเคราาะห์ (สสค.ตาก)
 

ประกาศ

 
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
 
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64
 
ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 กันยายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 กรกฎาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 มิถุนายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 เมษายน 2566
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000026377