กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2566
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2565
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 พ.ย. 65
 

ประกาศ

 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การใช้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก (ฉบับที่2)
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2566
 
ประกาศ งดการคำนวณดอกเบี้ยทุกประเภทให้กับสมาชิกกรณีเสียชีวิต
 
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยพบพระ

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ